Grand Mastermind ansökan

Faktura skickas via Dicopay-länk till det mobilnummer som anges här
Eventuella allergier, önskemål gällande boende, mm.

Anmälan är bindande. Kan dock överlåtas till annan inom organisationen.