Om Pernilla S Corizza

Modigt lärande

Utdrag nomineringen Årets Chef 2019:
 Pernilla är en unik ledare som lyckas balansera profession, välmående och privatliv – både för sig själv och för sina medarbetare. I en samtid där prestation, krav på omåttlig flexibilitet och konstant tillgänglighet blivit varje arbetstagares konstanta dåliga samvete – vände hon trenden och såg människan bakom yrkesrollen. Hon gav oss mod att tro på oss själva genom att lyssna på våra idéer och förslag – hon var noga med att det var VI som bar verksamheten – alla anställda är lika viktiga pusselbitar som behövs för att få verksamheten att fungera.
Med fingertoppskänsla för grupprocesser och individuell utveckling förde hon oss varsamt in i och förbi vår proximala utvecklingszon. ”Våga pröva” blev våra och verksamhetens ledord. 
Pernilla implementerade ett dynamiskt mindset i hela verksamheten och gav oss möjligheten att kompetensutvecklas och bli trygga…

Kriterier för nominering:

  • Pristagaren ska ha dokumenterat bra erfarenhet och ha haft flera olika chefsroller.
  • Pristagaren ska ha visat goda resultat i de verksamheter som hen har varit ansvarig för.
  • Pristagaren ska ha varit chef i både med- och motgång och visat prov på bredd som chef och ledare.
  • Vidare ska pristagaren vara en bra ledare med goda referenser från chefer och underställda kring ledarskapet.
  • Pristagaren är en förebild för andra genom att leda hållbart och med goda värderingar.

Pristagaren ska kunna vara en god ambassadör för Sveriges chefer och en förebild för nästa generations chefer.