Referenser

”Jag heter Kim Sandberg och har varit chef i drygt 16 år.

Under mina år som ledare har jag sprungit på det ena verktyget efter det andra som ska ge förståelse om gruppdynamiken och hur ledaren ska på bästa sätt leda sin arbetsgrupp. När jag nu arbetat som chef över en hel verksamhet (Handels a-kassa) med många anställda i olika grupperingar så har jag nyfiket letat efter något som hjälper alla anställda förstå den gemensamma spelplanen.

När Pernilla Corizza kontaktade mig och berättade om den här kursen ”Grand Mastermind” och hur MyNeeds kan bidra till att se vilken spelplan man har och hjälpa alla spelare på planen att se varandras styrkor, genom att förstå vad det är som driver var och en så nappade jag direkt.

Alla ledare förstår en massa saker, många ledare tillämpar också det de förstår, men vad bra det är när alla i en verksamhet förstår samma sak och gemensamt skaffat sig ett språk som följer en röd tråd. Jag kan säga att kursen gav mig en pusselbit till som jag ska använda vidare i ledningen av hela verksamheten.

Jag rekommenderar kursen varmt, för dig som bara vill förstå dig själv som ledare, för dig som vill förstå dig och andra och för dig som vill få koll på hela spelplanen.”


Jag har gått kursen GrandMasterMind – mycket lärorikt och roligt!

Som företagsledare och konsult i ledande roller kommer mina nya kunskaper att bidra till att jag blir en bättre ledare.

Genom att förstå de olika grundbehoven kan jag anpassa mitt ledarskap och det har bidragit till bättre samarbete och resultat i mitt arbete. Med den insikten och rätt mindset har jag nycklar att kommunicera på ett sätt för att nå fram till alla berörda och skapa bra förutsättningar i arbetet. Andra bitar också fallit på plats och jag förstår nu olika tidigare situationer bättre.

Kursen består av många praktiska övningar som ger insikt och verktyg som är direkt användbara. Den är ett bra komplement till andra utbildningar som jag har gått och har gett mig ett annat nytt perspektiv på ledarskapet samt fokus på egen personlig utveckling och min egen “intention“.

Tillsammans med de andra deltagarna har jag utvecklats och haft väldigt kul. Vi har kommit varandra nära genom att dela med oss och bjuda på oss själva, vilket har varit en viktig del i utbildningen. Min grupp har fortsatt att träffas och blivit en viktig del i mitt nätverk.

Upplägget med ett antal träffar med övernattning i trevlig miljö har gjort att jag har kunnat fokusera och delta fullt ut. Vi har också haft tillräckligt med tid och förenat nytta med nöje.

Jag rekommenderar varmt den här kursen. Har ni inte anmält er redan så gör det! Och se fram emot en spännande lärandeprocess och nya medvetna perspektiv!

Jag berättar gärna mer om utbildningen och om du är nyfiken så kan du kontakta mig på 070-7210610.

Camilla Söderbaum
Ledare, konsult och VD Baum Consulting AB


”Jag heter Tina Björk och arbetar som rektor på en Gymnasieskola.

Jag valde att gå Grand Mastermind på grund av att kursen utgick från mitt personliga ledarskap vilket jag saknade i de ledarskapsutbildningar jag gått förut.

Innan utbildningen fick jag genomföra en MyNeeds behovsanalys med personlig återkoppling. Detta var verkligen intressant och givande.

Genom att bli mer medveten om hur mitt ledarskap påverkar andra får jag på så vis större förutsättningar att möta varje medarbetare på ett genomtänkt sätt. Och utifrån mitt medvetna ledarskap får jag möjlighet att bidra till att mina medarbetare hittar sin egen motivation och engagemang.

Jag förstod redan efter första träffen att jag kommer ha stor nytta av innehållet i kursen i mitt fortsatta arbete som chef och ledare. Jag hade höga förväntningar från början men ändå överträffade kursen mina förväntningar.

Jag kan verkligen rekommendera denna utbildning till alla som på olika sätt arbetar med ledarskap.”


”Jag har gått kursen Grand MasterMind, då jag bygger ett företag från grunden med projektledarkonsulter och behöver stärka mitt ledarskap både som företagsledare och projektledare.

Kursen har betytt jättemycket för mig!

Jag har fått nya insikter och kunskaper som ökat mitt självledarskap och en förståelse för hur de olika behoven för vår inre motivation ger olika uttryck.

Pernilla och Jon leder oss igenom en fantastisk lärandeprocess som jag inte varit med om tidigare. Dessutom har vi haft det fantastiskt roligt vid våra träffar med mycket skratt blandat med allvar, och mitt nätverk har stärkts med flera drivna ledare som vill fortsätta att utvecklas, precis som jag.”

/Jenny Ogebrant, VD Projo Partner AB


“Jag har nu en helt annan förståelse och ett medvetet språk för helt nya sätt att mötas.
Förståelse är ordet! “
/Andreas Frisk
VD för Svenska Säkerhetsentreprenader/Secor